logo of  validator

Forbole Crypto.org CRO Validator

Validator Basic Information

  • Moniker: Forbole
  • Address: crocncl15xphw2m025acwnjd2ucq9t5ku4ggaqyecekzqa
  • Commission Rate: 15%
  • Maximum Commission Rate: 100%
  • Maximum Commission Rate Increase: 100% per 24h
  • Total staked: 73,489,008 CRO

Validator Statistics

Validator Alerts

There are no recorded alerts for this validator